نام نام پدر محل شهادت
محمد حسین یوسف زاده سعیدی عباس -
داود یوسفعلی رمضان کردستان - بانه
علی یوسفلو لطف علی آذربایجان غربی - پیرانشهر
روح الله یوسفی نجفقلی کردستان - بانه
یونس یوسفی محمد ابراهیم خوزستان - خرمشهر
نقی یوسفی ابوالقاسم آذربایجان غربی - سردشت
علیرضا یوسفی عیوض علی -
محمد یوسفی ولی -
باقر یوسفی صادق بصره - فاو
رحمان یوسفی علی بصره - فاو
شعبان علی یوسفی رجبعلی ایلام - ایلام
 

<258259260261262263264265266>