نام نام پدر محل شهادت
سید هاشم هاشمی سید حسن خوزستان - خرمشهر
عبدالله هاشمی سیف الله -
نبی الله هاشمی یدالله کردستان - بانه
منوچهر هاشمی یانسی جبارالله کرمانشاه - قصرشیرین
علی هدایت فر علی اصغر خوزستان - شوش
محمد هرایینی علی اصغر -
مسیح الله هرایینی علی عباس خوزستان - خرمشهر
جعفر همایون تبارفرد صفر علی خوزستان - دشت آزادگان
ظاهر همایون فر عباس -
مهدی همایونی افشار علی محمد خوزستان - خرمشهر
علی اکبر همتی صحبتعلی آذربایجان غربی - مهاباد
 

<257258259260261262263264265>