نام نام پدر محل شهادت
ابراهیم همتی عزت الله کردستان - بانه
یدالله همتی علی جان کرمانشاه - قصرشیرین
علی همتی حسین ایلام - مهران
کاظم همتی الیزیی حسین بصره
علی اکبر هنرخواه میرزا تقی آذربایجان غربی - اشنویه
محسن هنرمندشاد حسین خوزستان - خرمشهر
پرویز یارگیو ابراهیم کرمانشاه - گیلانغرب
امیر حسن یارمحمدی موسی بصره
علی یارمحمدی فرهاد خوزستان - دشت آزادگان
رمضان علی یارمحمدی فرهاد بصره - فاو
سلطنت یاری بیگی درویشوند شاه کرم - - مکه
 

<258259260261262263264265266>