نام نام پدر محل شهادت
کبری وحیدی قزوینی کاظم قزوین - قزوین
ولی الله ورسته وهب خوزستان - آبادان
جمشید ورسه ایوب سلیمانیه
طاهر ورسه خطیف خوزستان - شوش
عبدالکریم وزوزا یعقوب آذربایجان غربی - اشنویه
ابوالقاسم وطن پور محمد علی سلیمانیه
خسرو وفایی حسن خوزستان - خرمشهر
علیرضا وفایی راد احمد بصره - فاو
ذبیح الله ولمزیاری عبدالله العماره
اصغر وندائی قربان کردستان
محمد وندایی مقصود ایلام - مهران
 

<255256257258259260261262263>