نام نام پدر محل شهادت
ولی الله یعقوبی گنجعلی بصره
احمد یعقوبی غلامحسن خوزستان - خرمشهر
اسفندیار یعقوبی علی اوسط خوزستان - خرمشهر
عبدالحسین یعقوبی غلامحسین خوزستان - خرمشهر
عین الله یعقوبی بیت الله -
مروت یکه زارع حمزه علی ایلام - ایلام
سید مصطفی یگانگی سید محمد رضا کرمانشاه - سرپل ذهاب
حسنعلی یگانه دوست کریم خوزستان - آبادان
عباس علی یگانه سگزآبادی علی حسین خوزستان - شوش
فاضل یوسف زاده علی آذربایجان غربی - سردشت
اکبر یوسف زاده محمود کردستان - سنندج
 

<258259260261262263264265266>