در حال دریافت تصویر  ...
نام سید رضا قاسم نژادکارسیدانی
محل تولد لاهیجان - کار سیدان


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل نظری
محل تولد بوئین زهرا - صدرآباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اکبر آجورلو
محل تولد آوج - کلنجین


در حال دریافت تصویر  ...
نام یدالله نظری
محل تولد تاکستان - قلعه عبدالله خان


در حال دریافت تصویر  ...
نام اصغر جانی
محل تولد قزوین - شترک ماخورین


در حال دریافت تصویر  ...
نام نورالله رزاقی بایه
محل تولد آبیک - خرم پشته


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل سقری ساز
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل سعیدی
محل تولد تاکستان - ضیاء آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رضا محمدی زیارانی
محل تولد آبیک - زیاران


در حال دریافت تصویر  ...
نام اقتدار تاریوردی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اصغر رجبی نیا
محل شهادت بانه


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن محمودی
محل شهادت دزفول


در حال دریافت تصویر  ...
نام مصطفی حکمیان
محل شهادت شلمچهیک خاطره شهید  مهدی شالباف


شاید به منزل نرسیم!

محمود شالباف: یک روز به اتفاق خانواده و برای تفریح به «شمال» رفته بودیم. در راه برگشت، در جاده بودیم که وقت نماز ظهر شد و صدای اذان هم از رادیوی ماشین شنیده می‌شد. «مهدی»گفت: «ماشین را نگه دارید که من می‌خواهم نماز بخوانم.» گفتیم: «صبر کن برسیم منزل، نماز را آن جا بخوان.» گفت: «شاید به منزل نرسیم!» لذا همان جا از ماشین پیاده شد و نماز ظهرش را اول وقت خواند.