نام نام پدر محل شهادت
عبدالله وهاب پور اصغر خوزستان - خرمشهر
علی اکبر وهاب پور شعبان خوزستان - شوش
حسین وهابی محمد -
رضا وهابی فضل الله ایلام - مهران
علیرضا وهابی نجات رجب خوزستان - خرمشهر
نصرالله هادی زاده صفاری محمد باقر -
ابوالفضل هاشم خانلویی ستار خوزستان - دشت آزادگان
غلام رضا هاشمی نظامعلی کردستان - مریوان
ابوالفضل هاشمی براتعلی خوزستان - خرمشهر
سید رضا هاشمی سید حسن ایلام - دهلران
سید اصغر هاشمی میرزا خوزستان - آبادان
 

<256257258259260261262263264>