نام نام پدر محل شهادت
شاپور نیکخواه کلایه حسن آذربایجان غربی - اشنویه
قربان نیکو حسن خوزستان - خرمشهر
محمد رضا نیلی حمدالله خان خوزستان - خرمشهر
جواد وادی پور عروجعلی خوزستان - خرمشهر
علیرضا وارسته غلامرضا کردستان - بانه
یدالله واعظاوجور جبار آذربایجان غربی - پیرانشهر
مرتضی واعظی علی اصغر کردستان
علی واعظی فرد فتحعلی خوزستان - خرمشهر
مهدی وامق عصمت نژاد محمد کرمانشاه - اسلام آبادغرب
مجتبی وثوق مصطفی کردستان - بانه
جمشید وثیق شکور آذربایجان غربی - پیرانشهر
 

<254255256257258259260261262>