نام نام پدر محل شهادت
اسدالله احمدی غفارعلی کردستان - بانه
هادی احمدی محمد اسمعیل کرمانشاه - گیلانغرب
ابوالفضل احمدی عبدالحسین سلیمانیه
محمد احمدی زین آبادی حسین خوزستان - آبادان
محمد احمدی سگزآبادی محرمعلی خوزستان - خرمشهر
اژدر احمدی قره باغ محمود خوزستان - خرمشهر
جعفر احمدی مقدم قربانعلی کرمانشاه - قصرشیرین
امیر احمدی موسی لو محمد خوزستان - دزفول
حسین احمدی موقر عبدالله آذربایجان غربی - سردشت
اسدالله احمدی نودهی رمضان علی ایلام - مهران
جلال اختر محمد کرمانشاه - گیلانغرب
 

<91011121314151617>