نام نام پدر محل شهادت
شیرقلی اسپرورینی علی -
ابراهیم اسپرورینی بشیر ایلام - مهران
محمد اسدالهی اسدالله آذربایجان غربی - سردشت
امیر اسدالهی مختار آذربایجان غربی - سردشت
حجت الله اسدالهی کریم کردستان - بانه
اژدر اسدالهی غفور ایلام - دهلران
اسداله اسدالهی حجت الله سلیمانیه
غلام حسین اسدالهی یوسف خوزستان - خرمشهر
مجتبی اسدالهی ابراهیم خوزستان - خرمشهر
ابوالحسن اسدالهی احمد بصره
علی اکبر اسدالهی ابراهیم -
 

<111213141516171819>