نام نام پدر محل شهادت
قدم علی اسدالهی سیفعلی بصره
علی اسدی مالک اژدر بصره - فاو
اعلا اسدی علی خوزستان - اندیمشک
رضا اسدی اسمعیل -
غلام رضا اسدی بابا بصره
حجت اسدی محمدعلی دمشق - دمشق
محمد تقی اسدی میرزا -
اکبر اسدی یدالله خوزستان - خرمشهر
بهرام علی اسدی زیدالله خوزستان - خرمشهر
بهلول اسدی عیسی خوزستان - خرمشهر
ابراهیم اسدی ولی الله خوزستان - خرمشهر
 

<121314151617181920>