نام نام پدر محل شهادت
عظیم احمدی ابوالفضل بصره - فاو
محمد باقر احمدی رمضان بصره - فاو
محمد باقر احمدی محمد حسن کرمانشاه - قصرشیرین
ابوالفضل احمدی امرالله سلیمانیه
قربان احمدی محرمعلی بصره
قهرمان احمدی برجعلی کردستان
نورالله احمدی میرزاقلی خوزستان - دشت آزادگان
طاهر احمدی حسن خوزستان - خرمشهر
سعید احمدی صفر بصره
عباس علی احمدی علی حیدر کرمانشاه - گیلانغرب
علی اکبر احمدی رضوان الله خوزستان - خرمشهر
 

<789101112131415>