نام نام پدر محل شهادت
محمد حنیفه احمدی حسن خوزستان - خرمشهر
مروت احمدی امرالله ایلام - دهلران
محمود احمدی محمد حسین بصره
نوح الله احمدی نبی الله خوزستان - خرمشهر
هادی احمدی محمد حسن بصره - فاو
ابوالفضل احمدی رمضان علی تهران - تهران
سیروس احمدی صادق -
محمد عیسی احمدی حمدالله کردستان - مریوان
نیتعلی احمدی رمضان علی ایلام - دهلران
حسن احمدی احمد علی بصره
رحمان احمدی احمد کردستان - مریوان
 

<8910111213141516>