نام نام پدر محل شهادت
قربان علی یوسفی رستم علی ایلام - دهلران
نصرالله یوسفی ابراهیم ایلام - دهلران
یزدان یوسفی پورکروئی یوسف خوزستان - آبادان
علی یوسفی رامندی محمد باقر کردستان - سقز
محمد جواد یوسفی کجیدی سالار خوزستان - دشت آزادگان
علی اکبر یونسی قدمعلی خوزستان - خرمشهر
رحیم یونسی محمدالشهیربه بصره
 

<258259260261262263264265266>