نام نام پدر محل شهادت
عین الله یعقوبی بیت الله -
مروت یکه زارع حمزه علی ایلام - ایلام
سید مصطفی یگانگی سید محمد رضا کرمانشاه - سرپل ذهاب
حسنعلی یگانه دوست کریم خوزستان - آبادان
عباس علی یگانه سگزآبادی علی حسین خوزستان - شوش
فاضل یوسف زاده علی آذربایجان غربی - سردشت
اکبر یوسف زاده محمود کردستان - سنندج
محمد حسین یوسف زاده سعیدی عباس -
داود یوسفعلی رمضان کردستان - بانه
علی یوسفلو لطف علی آذربایجان غربی - پیرانشهر
روح الله یوسفی نجفقلی کردستان - بانه
 

<258259260261262263264265266>