نام نام پدر محل شهادت
عبدالکریم وزوزا یعقوب آذربایجان غربی - اشنویه
ابوالقاسم وطن پور محمد علی سلیمانیه
خسرو وفایی حسن خوزستان - خرمشهر
علیرضا وفایی راد احمد بصره - فاو
ذبیح الله ولمزیاری عبدالله العماره
اصغر وندائی قربان کردستان
محمد وندایی مقصود ایلام - مهران
عبدالله وهاب پور اصغر خوزستان - خرمشهر
علی اکبر وهاب پور شعبان خوزستان - شوش
حسین وهابی محمد -
رضا وهابی فضل الله ایلام - مهران
 

<255256257258259260261262263>