نام نام پدر محل شهادت
علیرضا وهابی نجات رجب خوزستان - خرمشهر
نصرالله هادی زاده صفاری محمد باقر -
ابوالفضل هاشم خانلویی ستار خوزستان - دشت آزادگان
غلام رضا هاشمی نظامعلی کردستان - مریوان
ابوالفضل هاشمی براتعلی خوزستان - خرمشهر
سید رضا هاشمی سید حسن ایلام - دهلران
سید اصغر هاشمی میرزا خوزستان - آبادان
سید هاشم هاشمی سید حسن خوزستان - خرمشهر
عبدالله هاشمی سیف الله -
نبی الله هاشمی یدالله کردستان - بانه
منوچهر هاشمی یانسی جبارالله کرمانشاه - قصرشیرین
 

<256257258259260261262263264>