در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل احمدی
نام پدر عبدالحسین
نام مادر زهرا
محل شهادت پنجوین

محل تولد قزوین تاریخ تولد ۱۳۴۵/۰۷/۰۱
محل شهادت پنجوین تاریخ شهادت ۱۳۶۴/۱۲/۰۴
استان محل شهادت سلیمانیه شهر محل شهادت -
وضعیت تاهل مجرد درجه نظامی
تحصیلات دوم راهنمائی رشته -
عملیات سال تفحص
محل کار بنیاد تحت پوشش
مزار شهید خراسان رضوی - مشهد


در صورت داشتن تصاویر یا اطلاعات بیشتری از شهید می توانید آنها را در اختیار ما قرار دهید تا در سایت قرار گیرد

   
عنوان         فایل   
متن
تصاویر
اسناد