نام نام پدر محل شهادت
علیرضا وارسته غلامرضا کردستان - بانه
یدالله واعظاوجور جبار آذربایجان غربی - پیرانشهر
مرتضی واعظی علی اصغر کردستان
علی واعظی فرد فتحعلی خوزستان - خرمشهر
مهدی وامق عصمت نژاد محمد کرمانشاه - اسلام آبادغرب
مجتبی وثوق مصطفی کردستان - بانه
جمشید وثیق شکور آذربایجان غربی - پیرانشهر
کبری وحیدی قزوینی کاظم قزوین - قزوین
ولی الله ورسته وهب خوزستان - آبادان
جمشید ورسه ایوب سلیمانیه
طاهر ورسه خطیف خوزستان - شوش
 

<254255256257258259260261262>