نام نام پدر محل شهادت
عباس یرلی عربعلی سلیمانیه
عیسی یرلی مسیب بصره - فاو
حسین یزدی حسن خوزستان - خرمشهر
حبیب یزدی محمد جعفر کرمانشاه - قصرشیرین
محمد یزدی رمضان خوزستان - خرمشهر
قدرت الله یعقوبلو نصرت الله آذربایجان غربی - سردشت
غلام عباس یعقوبلو قارداش علی -
ولی الله یعقوبی گنجعلی بصره
احمد یعقوبی غلامحسن خوزستان - خرمشهر
اسفندیار یعقوبی علی اوسط خوزستان - خرمشهر
عبدالحسین یعقوبی غلامحسین خوزستان - خرمشهر
 

<258259260261262263264265266>