در حال دریافت تصویر  ...
نام ایرج آموخت
محل تولد شمیرانات


در حال دریافت تصویر  ...
نام مجید دائی دائی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام کاظم حاضر بیان
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد ابراهیم محمد زکی
محل تولد تاکستان - ساج


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود آتشگر
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رحیمی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد حسن ملایی
محل شهادت قصرشیرین


در حال دریافت تصویر  ...
نام هانی زارعی
محل شهادت نیستان سردشت


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالحسن چگینی
محل شهادت ابوقریب


در حال دریافت تصویر  ...
نام رامین محمدی زیارانی
محل شهادت سردشت


در حال دریافت تصویر  ...
نام نبی الله هاشمی
محل شهادت بانه


در حال دریافت تصویر  ...
نام مسلم برجی خلیفه کندی
محل شهادت اهواز - بیمارستان گلستانیک خاطره شهید  حسن دهقان نژاد


مادر! روزت مبارک

مادر شهید: روز مادر بود. همه‌ی دخترها و پسرهایم به دیدنم آمدند. روز خوبی بود. بعد از رفتن آن‌ها، دلم گرفت. یاد پسرم «حسن» افتادم. توی دلم گفتم: «خدایا! چی می‌شد پسر عزیزم، «حسن» هم به دیدنم می‌آمد و روز مادر را در کنارش بودم.» شب با همین فکر به خواب رفتم. در عالم رؤیا دَرِ خانه به صدا در آمد. به طرف در رفتم. در را باز کردم. پسرم را ـ که سوار بر اسب بسیار زیبایی و با لباس‌ سبز رنگ و بویی معطر و با چهر‌ه‌ای نورانی، در حالی که سبزپوش دیگری در کنارش ایستاده بود ـ دیدم. به من سلام کرد و گفت: «مادر! به دیدنت آمده‌ام. روزت مبارک!