در حال دریافت تصویر  ...
نام محسن ایرانی
محل تولد قزوین - گاویک(شهید آباد)


در حال دریافت تصویر  ...
نام مختار زارع نودهی
محل تولد قزوین - کش رود


در حال دریافت تصویر  ...
نام احمد زندی پور
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام براتعلی نصیری
محل تولد قزوین - حسین آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود علی بخشی
محل تولد تاکستان - دولت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام نجی الله نعمتی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی سلیمانی ها
محل شهادت جاده باختران


در حال دریافت تصویر  ...
نام عصمت شکوهی
محل شهادت منطقه 120 سوریه


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام حسین نوروزی فهیم
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی صحت فکراد
محل شهادت حاج عمران


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اکبر بکلری
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام رمضان خالقی
محل شهادت کربلا


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی زال بیگی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام رضا علی نوری
محل شهادت دشت عباس


در حال دریافت تصویر  ...
نام منوچهر رحمانی
محل شهادت ابوقریبیک خاطره شهید  علی اصغر جمشیدی


۳ روز بعد به شهادت رسید

مهری گلنار، همسر شهیدعلی اصغر جمشیدی: چند روزی بود که جنگ آغاز شده بود، در آن زمان هنوز بسیج تشکیل نشده بود و سپاه هم نو پا بود که او تصمیم گرفت داوطلبانه به همراه گروهی به جبهه برود، روز اعزام به او گفته بودند که شما چون متاهل هستید بهتر است نیایید و او را جا گذاشته و رفته بودند، آن روز وقتی به منزل آمد خیلی ناراحت بود و روی زمین دراز کشید، برایش بالش آوردم که سرش را روی آن بگذارد، گفت: نمی دانی آنجا چه خبر است، مال و اموال و حتی دخترهای جوان را به غارت می برند، حالا ما به این فکر کنیم که بالش زیر سرمان هست یا نه؟ همسرم فردای آن روز به همراه گروه دیگری عازم جبهه شد و ۳ روز بعد از آن به شهادت رسید.