در حال دریافت تصویر  ...
نام احمد اکبری
محل تولد آبیک - نودوز


در حال دریافت تصویر  ...
نام گل محمد غلامی
محل تولد افغانستان -


در حال دریافت تصویر  ...
نام رجبعلی بخشی یل آبادی
محل تولد قزوین - یل آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی علی دایی
محل تولد تاکستان - دودانگه


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد محسن امام جمعه شهیدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام امیر رویگران
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد مهرپوری
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حمیدالله قانع
محل تولد قزوینیک خاطره شهید  عشقعلی قنبری


تولد عشقعلی!

مادر شهید عشقعلی قنبری: ما ۴ فرزند دختر داشتیم و از خداوند می خواستیم که فرزندی پسر به ما عنایت کند، وقتی پنجمین فرزند ما پسر شد آنقدر خوشحال بودیم که حد و حدودی نداشت. نام او را با عشق به مولا امیرالمومنین علی(ع)، عشقعلی گذاشتیم و نزد هم ولایتی هایمان افتخار می کردیم که خداوند پسری خوش سیما و زیبا به ما عطا کرده است. او آنقدر نسبت به پدر و مادر و اهل خانواده محبت داشت و مهربانی می کرد که ما همیشه شرمنده رفتار و ادب او می شدیم. از دوران نوجوانی اش در همه ی کارها به پدرش کمک می کرد و پس از ازدواج با همسر مورد علاقه اش، همیشه از خوبی های او و اینکه او را خیلی دوست دارد برایمان می گفت. پسرم قلبی مهربان داشت و با همه ی مردم به خوبی رفتار می کرد و او حق اش بود که شهید بشود.