در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالقاسم کدخدا قربانی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد تقی پارسایی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام امیر اسدالهی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن آجورلو
محل شهادت سومار


در حال دریافت تصویر  ...
نام عشقعلی میرخوند چگینی
محل شهادت حلبچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین قاسمی
محل شهادت آبادان


در حال دریافت تصویر  ...
نام اژدر احمدی قره باغ
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام اسحاق علی زهرایی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام مسعود انبارلویی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام مرتضی آذربایجانی
محل شهادت سومار


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابراهیم مجیدی
محل شهادت سومار


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد دهقان پور
محل شهادت کامیاران


در حال دریافت تصویر  ...
نام رضا خانی کشمرزی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام رمضان علی زرآبادی پور
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد تقی پارسایی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام مقصود جعفری کوچنانی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالله نقدی بایه
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام مسعود پرویز
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام اکبر عاملی
محل شهادت شلمچهیک خاطره شهید  مسیب مرادی کشمرزی


هميشه اول وقت نماز مي خواند

سرهنگ سهرابي: در عمليات نصر ۵ براي شناسايي منطقه به صورت حضور شبانه و يا در روز كه دشمن ديد مستقيم داشت مي رفتند و به دليل مهارت خاصي كه داشت اخبار و اطلاعات خوبي براي ما مي آورد و نيروهاي پياده اسلام با راهنمایی های او مي توانستند به دشمن حمله كنند. هر وقت در جايي نماز جماعت برگزار مي شد، ايشان نفر اول بودند و هميشه در اول وقت نماز مي خواندند. بعد از جنگ هم علاقه زيادي به جهاد و ايثارگري داشتند، چنانچه در تمام نقاط كشور چه جنوب، غرب و كردستان براي شناسايي مين هاي احتمالي مي رفتند.