در حال دریافت تصویر  ...
نام فضایل باقری چیزه
محل تولد قزوین - خره-بخش طارم سفلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد حدادی
محل تولد بوئین زهرا - اروان


در حال دریافت تصویر  ...
نام مجتبی آقایی
محل تولد قزوین - دستجرد علیا


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی همایونی افشار
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام عین الله فلاح پلنگه
محل تولد قزوین - پلنگه-بخش طارم سفلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد نظری دوست سرابستانی
محل تولد فومن


در حال دریافت تصویر  ...
نام حمید صمدی بهرامی
محل تولد قزوین - بخش طارم سفلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام طاهر احمدی
محل تولد قزوین - چاله


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد کیا گل علی پور
محل تولد قزوین - گازرخان


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی رجبلو
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اصغر پلنگی
محل تولد تاکستان - نرجه


در حال دریافت تصویر  ...
نام فرهاد غنیمت لو
محل تولد بوئین زهرا - نصرت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام اسماعیل کربلائی ولی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام قربان علی فتاحی
محل تولد آبیک - خاکعلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام شعبان علی تقی پور
محل تولد قزوین - شریف آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام موسی خوبان
محل تولد بوئین زهرا - ارداق


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی محمدی رامندی
محل تولد تاکستان - طرویزک


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفر علی افتخاری
محل تولد بوئین زهرا - پروان


در حال دریافت تصویر  ...
نام کرم افشار ونگینی
محل تولد قزوین - ونگین


در حال دریافت تصویر  ...
نام خان وردی شیخ آقاجانی
محل تولد آبیک - زیاران


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد اسماعیل بهتویی
محل تولد قزوین - رشتقون


در حال دریافت تصویر  ...
نام امیر کشاورز باحقیقت
محل تولد قزوین - سیاهپوش


در حال دریافت تصویر  ...
نام عین الله مقدم زرندی
محل تولد ابهر - زرند


در حال دریافت تصویر  ...
نام سعید خوشگواری
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام ورقه رضایی
محل تولد آبیک - محمد آباد بشاریت


در حال دریافت تصویر  ...
نام یوسف مددی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام سعید نظرپور
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام منصور کشاورز محمدیان
محل تولد قزوین - سیاهپوش


در حال دریافت تصویر  ...
نام ایوب میرزایی چوبانی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام اردشیر حاجی سیاری
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام غضنفر کلهر
محل تولد قزوین - گورخانه-بخش طارم سفلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام جمشید عنایتی
محل تولد قزوین - زواردشت-بخش رودبار الموت


در حال دریافت تصویر  ...
نام سعید مهرنیا
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام احمد شویکلواینانلو
محل تولد بوئین زهرا - فیض آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام اصغر وندائی
محل تولد آبیک - خرم پشته


در حال دریافت تصویر  ...
نام شکرالله نوروزی
محل تولد قزوین - یزدرود


در حال دریافت تصویر  ...
نام فریبرز میرزایی
محل تولد بوئین زهرا - خونان


در حال دریافت تصویر  ...
نام اصغر زهرائی
محل تولد آبیک - خاکعلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالقاسم گروسی ها
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام نجف علی امام قلی
محل تولد قزوین - هیر-بخش رودبار شهر


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفر یاقوبخانی
محل تولد قزوین - قانشاربلاغ-دهستان قاقازان


در حال دریافت تصویر  ...
نام قدرت الله زرآبادی پور
محل تولد قزوین - کامان


در حال دریافت تصویر  ...
نام سلمان عزیزی ورکی
محل تولد قزوین - ورک


در حال دریافت تصویر  ...
نام کیانوش کاکاوند
محل تولد قزوین - آقابکلو


در حال دریافت تصویر  ...
نام شعبان علی غفوری
محل تولد تاکستان - اسفرورین


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام حسین آقا جانی قشلاقی
محل تولد قزوین - بخش طارم سفلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام جعفر همایون تبارفرد
محل تولد آبیک - حصار خروان


در حال دریافت تصویر  ...
نام بهرام کاکاوند
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام فضل الله سیفی پورزمانی
محل تولد بوئین زهرا - سگزآباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام مرتضی بهبودی
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام اقبال قاسمی
محل تولد قزوین - سفیدان


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین رستمی
محل تولد تاکستان - ساج


در حال دریافت تصویر  ...
نام یوسف کشاورز ترک
محل تولد قزوین - عمند


در حال دریافت تصویر  ...
نام شیرزاد شیخ
محل تولد کرج - شهرسرا


در حال دریافت تصویر  ...
نام منصور کشاورز صفی
محل تولد قزوین - سیردان


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی عبداللهی
محل تولد قزوین - شریف آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اصغر عسگری دوست
محل تولد تاکستان - دیال آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید رضا موسوی نیارکی
محل تولد قزوین - نیارک طارم


در حال دریافت تصویر  ...
نام امیر جمشیدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام علیرضا علی اکبری
محل تولد بوئین زهرا - خوزنین


در حال دریافت تصویر  ...
نام باقر امیرپور
محل تولد ساوجبلاغ - قارپوزآباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام قربان علی صادقی گرمارودی
محل شهادت دشت عباس


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام رضا علی اکبری قزلجه
محل شهادت شوش


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفر قاسمی
محل شهادت جاده دزفول - شوش


در حال دریافت تصویر  ...
نام داود لشگری
محل شهادت جاده دزفول - شوش


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین نوری
محل شهادت کرخه


در حال دریافت تصویر  ...
نام احمد بابایی
محل شهادت شوش


در حال دریافت تصویر  ...
نام عیسی جوکار
محل شهادت شوش


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین علی آرامش
محل شهادت شوش


در حال دریافت تصویر  ...
نام حاجی علی صالحی
محل شهادت شوش


در حال دریافت تصویر  ...
نام روح الله قاسمی
محل شهادت جاده دزفول - شوش


در حال دریافت تصویر  ...
نام احمد گلشاهی
محل شهادت دشت عباس


در حال دریافت تصویر  ...
نام محسن لشگری
محل شهادت جاده دزفول - شوش


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی اکراد چگینی
محل شهادت جاده دزفول - شوش


در حال دریافت تصویر  ...
نام چنگیز بهرامی
محل شهادت دشت عباس


در حال دریافت تصویر  ...
نام امیر احمدی موسی لو
محل شهادت دزفول


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد میزانی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اکبر محمدقلی
محل شهادت کرخه


در حال دریافت تصویر  ...
نام اژدر جعفری
محل شهادت حلبچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام جعفر همایون تبارفرد
محل شهادت رودخانه کرخهیک خاطره شهید  عشقعلی قنبری


تولد عشقعلی!

مادر شهید عشقعلی قنبری: ما ۴ فرزند دختر داشتیم و از خداوند می خواستیم که فرزندی پسر به ما عنایت کند، وقتی پنجمین فرزند ما پسر شد آنقدر خوشحال بودیم که حد و حدودی نداشت. نام او را با عشق به مولا امیرالمومنین علی(ع)، عشقعلی گذاشتیم و نزد هم ولایتی هایمان افتخار می کردیم که خداوند پسری خوش سیما و زیبا به ما عطا کرده است. او آنقدر نسبت به پدر و مادر و اهل خانواده محبت داشت و مهربانی می کرد که ما همیشه شرمنده رفتار و ادب او می شدیم. از دوران نوجوانی اش در همه ی کارها به پدرش کمک می کرد و پس از ازدواج با همسر مورد علاقه اش، همیشه از خوبی های او و اینکه او را خیلی دوست دارد برایمان می گفت. پسرم قلبی مهربان داشت و با همه ی مردم به خوبی رفتار می کرد و او حق اش بود که شهید بشود.