در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد اکبری چیقلو
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود ایزدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حشمت الله محمدی
محل تولد بوئین زهرا - شال


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد جعفر آشوری
محل تولد تاکستان - یحیی آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام حمزه مردعلی
محل تولد قزوین - شیرازک


در حال دریافت تصویر  ...
نام جعفر پاک پرور
محل تولد تبریز - امسر


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین عزیزمحمدی
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام اصغر نصیری
محل تولد تاکستان - یحیی آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی علی بخشی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رضا علی خانی
محل تولد تاکستان - نرجه


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام حسین اسدالهی
محل تولد تاکستان - دولت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام بهرام خوئینی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام رضا دولتی
محل تولد تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید هاشم عبد حسینی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین یزدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی مکاری
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید جعفر موسوی
محل تولد قزوین - دینه کوه


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی اسدی رحمانی
محل تولد بوئین زهرا - عشرت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد نوری
محل تولد تاکستان - دیال آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام یدالله عسگری
محل تولد تاکستان - کندر


در حال دریافت تصویر  ...
نام علیرضا آتشگران
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد حسین دانشگرنژاد
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل جامکلو
محل تولد بوئین زهرا - رحیم آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام اکبر جولادی نیکو
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالله کاوزمین ولدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالقاسم وطن پور
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود جلیله وند
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام کاظم عاملی
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالله ملکی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام صادق دمیرچیلی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید حسین موسوی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام باقر حبیبی موخر
محل شهادت ماووت


در حال دریافت تصویر  ...
نام علیرضا رمضانی
محل شهادت نفت شهر


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اکبر ناصرپور
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفت الله نوروزی
محل شهادت ماووت


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید حسین مهاجری
محل شهادت ماووت


در حال دریافت تصویر  ...
نام موسی لشگری
محل شهادت بستانیک خاطره شهید  عباس بابایی


سوغات فرنگ

محمد سعید نیا: در سیره پیامبر گرامی اکرم (ص) آمده است که آن حضرت «کم هزینه و بسیار بخشنده و یاری کننده» بودند. از ویژگیهای آشکار عباس، سادگی و بی پیراگی او بود. می خواهم بگویم که عباس نیز واقعاً دارای شخصیتی اینچنین بود. او هر چه داشت به دوستانی که احساس می کرد بدان نیاز دارند می داد و کمتر یا بهتر است بگویم «اصلاً» به فکر خود نبود. او به هیچ وجه اهلِ تکلّف و تجمّل نبود. به یاد دارم در پایان دوره آموزش خلبانی در آمریکا، هنگامی که به ایران باز می گشت، به همراهِ خانواده برای استقبال به فرودگاه مهرآباد رفته بودیم. پس از چند ساعت انتظار سرانجام هواپیما بر زمین نشست و دقایقی بعد عباس را در سالن انتظار ملاقات کریدم. پس از روبوسی و خوش آمد گوئی، او از من خواست تا به قسمت ترخیص فرودگاه بروم و وسایلش را تحویل بگیرم. رفتم و مدتی را به انتظار نشستم تا سرانجام بار و اثاثیه عباس را تحویل گرفتم. چمدان و ساک او از همه ساکها و لوازم دیگر مسافرین کم حجم‌تر به نظر می آمد. در بین راه به شوخی از او پرسیدم: ـ برای ما سوغات چه آورده ای؟ ان شاء الله که چیز قابل توجهی است. او مثل همیشه لبخندی زد و سرش را با علامت پاسخ مثبت تکان داد. ما به راه افتادیم. پس از ساعتی که به منزل رسیدیم، تمام افراد منزل به استقبال عباس آمده بودند و از این که پس از مدتها دوری از ایران، دوباره او را می دیدند خیلی خوشحال بودند. چند ساعتی به دیده بوسی و احوالپرسی گذشت. وقتی که خانه خلوت شده بود به شوخی گفتم: ـ حالا نوبت وارسی سوغاتیهای عباس آقاست. عباس چمدان را باز کرد. با کمال شگفتی مشاهده کردیم، آبریزی را که با خود از ایران برده بود در میان نایلونی پیچیده و در کنار آن چند دست لباس دانشجویی و لباس خلبانی نهاده است. در ساک دستی‌اش هم تعدادی نوار «تعزیه» و یک مجلّد «قرآن» و کتاب «مفاتیج الجنان» همراه با تعدادی کتاب فنّی و پروازی به زبان انگلیسی بود. خندیدم و گفتم:ـ مرد حسابی! من بیش از پنجاه، شصت تومان بنزین سوزانده ام تا به استقبال تو آمده ام و تو از آن طرف دنیا این آبریز را آورده ای؟! در حالی که به نشانه شرمندگی، سرش را به زیر انداخته بود، برگشت و با لهجه شیرین قزوینی گفت: ـ تو که میدانی؛ آنجا آنقدر گرانی است که حد ندارد. آن روز شاید دیگران به مقصود او پی نبردند؛ ولی من با سابقه ای که از او سراغ داشتم، منظور او را از «گرانی» دریافتم و به یقین دانستم که عباس آنچه را که مازاد بر مخارج خویش بوده، به نشانی دوستان و آشنایان بی بضاعتش در نقاط ایران می فرستاده و مثل همیشه آن دوست، نامی و نشانی از عباس نمی‌یافته است