نام نام پدر محل شهادت
علی آقا علی خانی قدرت الله خوزستان - شوش
علی بابا آقا علی خانی رحیم ایلام - دهلران
غلام رضا آقا کاشی شیر محمد قزوین - قزوین
علی آقا محمدلو عباس خوزستان - خرمشهر
صادق آقا محمدی فرهاد آذربایجان غربی - سردشت
محمود آقا محمدی بابا علی بصره
اسدالله آقا محمدی صفت الله آذربایجان غربی - نقده
محمد علی آقا محمدی ابوالفتح ایلام - مهران
محمد علی آقائی گلورزی آقا جان خوزستان - آبادان
جمشید آقاجانی عبدالله بصره
غلامحسین آقاجانی قشلاقی شکرالله خوزستان - خرمشهر
 

<2345678910>