نام نام پدر محل شهادت
سید مهدی ابراهیمی سید موسی -
سید سیف الدین ابراهیمی سید بهاءالدین -
رجبعلی ابراهیمی قلی بصره - فاو
صفت الله ابراهیمی حسن -
فرهنگ ابراهیمی نعمت الله کردستان - بانه
کریم ابراهیمی ابراهیم آذربایجان غربی - اشنویه
بهتویی ابراهیمی آتانی علی بصره
ابوالفضل ابراهیمی حاجی آبادی ذکریا خوزستان - خرمشهر
رحیم ابراهیمی فنا عربعلی خوزستان - خرمشهر
احمد ابراهیمی ماشک محمد علی کرمانشاه - سرپل ذهاب
علی آقا ابوالقاسمی آتانی ذی حجعلی آذربایجان غربی - پیرانشهر
 

<5678910111213>