نام نام پدر محل شهادت
مجید اعتمادی علی اکبر خوزستان - شوش
حمید اعرابی محمد جعفر قزوین - قزوین
حمید اعرابیان حبیب الله خوزستان - خرمشهر
عبدالله اعلمی نسب ابراهیم قزوین - تاکستان
حسن افتخاری محمد علی خوزستان - خرمشهر
محمد افتخاری ابراهیم خوزستان - خرمشهر
ابراهیم افتخاری فتح الله بصره
سید ساعد افتخاری سید ضرغام بصره
محمد افتخاری ابراهیم علی سمنان - سمنان
صفر علی افتخاری شعبان علی بصره - فاو
صفر علی افتخاری عیوض آذربایجان غربی - اشنویه
 

<181920212223242526>