نام نام پدر محل شهادت
کریم اصغری حبیب الله خوزستان - خرمشهر
علی اصغر اصغری محمد علی آذربایجان غربی - پیرانشهر
حسن اصغری محرمعلی بصره
محمود اصغریان حسن بصره
اکبر اصغریها یعقوب آذربایجان غربی - سردشت
ابوالفضل اصلانی سطقعلی تهران - تهران
اردشیر اصلانی حسین علی تهران - تهران
محسن اصلی تبریزی مهدی کرمانشاه - قصرشیرین
محمد حسن اصلی تبریزی جعفر خوزستان - خرمشهر
محمد اصلی تبریزی مهدی بصره
ایرج اعتدادی غلام سلیمانیه
 

<171819202122232425>