نام نام پدر محل شهادت
زیاد علی آشوری قدیر علی کرمانشاه - سرپل ذهاب
حسین آشوری حسن کردستان - سقز
علی آغاسی محسن بصره
مرتضی آقا علی خانی محمد بصره - فاو
محمد علی آقا علی خانی علی اکبر کردستان
مرتضی آقا علی خانی سلیمان -
محمد ابراهیم آقا علی خانی معصومعلی کردستان - سنندج
اباصلت آقا علی خانی میرزا بابا خوزستان - خرمشهر
علی آقا علی خانی قدرت الله خوزستان - شوش
علی بابا آقا علی خانی رحیم ایلام - دهلران
غلام رضا آقا کاشی شیر محمد قزوین - قزوین
 

<123456789>