تفال به شهید      -       باید مواظب باشیم در محضر خدا گناه نکنیم شهید  مرتضی رزازیان

شهید، مرتضى رزازیان: بنده به عنوان تذکر و یادآورى -همان گونه که در قرآن آمده- مطالبى به عرض مى رسانم. ۱- در همه حال و در کلیه مراحل زندگی تان، الله را در نظر داشته باشید؛ که او اولین و آخرین و بر تمام اعمال ما ناظر است. تمام موجودات در زمین و آسمان ها در یَد قدرت اوست. او حتى از رگ گردن به ما نزدیک تر است؛ پس باید مواظب باشیم در محضر خدا گناه نکنیم و خلافى از ما سر نزند و در تمام کارهایى که براى خدا انجام مى دهیم، خالص باشیم و -خداى نکرده- غیر او را در کارمان شریک قرار ندهیم. ۲- آن چیزى که ما را از ذلت و خوارى به عزت و بزرگى رسانید، همانا اسلام عزیز و حقیقى بود که گُم کرده بودیم و با پیدا کردن خود، آن را یافتیم و با زنده کردن آن، خود را زنده کردیم. ما مثل مُرده هایى بودیم که نمى توانستیم حرکت کنیم، تا این که خداوند نعمت بزرگ خود را -که همانا رهبرى الهى بود- براى هدایت این امت مرحمت نمود. هم او بود که با خروش خود ما را بیدار کرد و اسلام حقیقى را به ما نشان داد و ما نیز با صدور آن به دیگر کشورها، خود را نشان دادیم. در حال حاضر کشورها بالاخص، آمریکاى جنایتکار، علیه اسلام با انواع توطئه ها و حیله ها روبروى این انقلاب ایستاده است و سعى مى کند، آتش فشان این انقلاب را خاموش کند؛ ولى کور خوانده است و کسى نور خدا را هرگز نمى تواند خاموش کند. ۳- در تمام مراحل زندگی تان سرا پا گوش به فرمان رهبر کبیر انقلاب، امام خمینى، باشید که نایب برحق امام زمان(عج) مى باشد که اگر خلاف حرف هاى ایشان حرکت کنید، مثل این است که خلاف امام زمان(عج) حرکت کردید؛ چون حرف و عمل ایشان، همان حرف و عمل امام زمان(عج) است. ۴- اما تذکر من به همکاران محترم آموزش و پرورش؛ همان طورى که مى دانید از مسایلى که باعث مى شود دشمنان اسلام بر ما پیروز شوند، همانا اختلاف میان ما و میان امت ماست، تا از این راه بهترین استفاده ها را ببرند؛ در حالی که خود قرآن در مورد این مسأله فرموده است: اختلاف و پراکندگى با هم نداشته باشید.۱ (۱۳۲۸۱۲۴) مرتضى رزّازیان