تفال به شهید      -       همیشه خدمت گزار مملکت باشید شهید  علی دوستی

• شهید، علی دوستی: پدرجان! شما باید افتخار کنید در راه خدا و در راه اسلام، فرزند عزیزت را از دست داده ای. پدرجان! من به خاطر میهن عزیز و ناموسمان، جان خودم را نثار کردم؛ پس هیچ گونه ناراحت نباشید. برادر جان! من ترا خیلی دوست داشتم؛ ولی افسوس که فلک ما را از هم جدا کرد. برادر جان! اگر شهید شدم، تفنگ برادرت را بردار و بسوی دشمن حمله کن و تقاس خون برادرت را از دشمن بگیر. برادر جان! همیشه خدمت گزار مملکت باش. زهرا دوستی فرد، همسر عزیزم! شما اگر همسر عزیزتان را از دست دهید، بدانید بانو فاطمه زهرا(س) هست. ای همسر عزیزم! خیلی از زن ها همسران شان را از دست داده اند. زهرا جان! از تو می خواهم دختران مان را خوب نگهداری کنی و به آن ها راه خدا را یاد دهی. فاطمه جان! معصومه جان! اگر بزرگ شدید مثل زینب(س) باشید. همسر عزیزم! به دخترانم بگو پدر مهربان شما در راه خدا شهید شد. زهرا جان! به آن ها دین اسلام و قرآن کریم را یاد بده. همسرم! از نبودن من ناراحت نباش؛ -ان شاء الله- خداوند به شما صبر عطا فرماید. شما را به خدای بزرگ می سپارم؛ شاد و خرم باشید.۱ (۱۳۰۱۲۹۵) علی دوستی ۳۱/۴/۶۲