اگر بمانید ضرر کرده‌اید!


در حال دریافت تصویر  ...


این پل، پل ارتباطی فلزی متحرک مارد است که بر روی رود خروشان کارون نصب شده و ارتباط جاده اهواز، آبادان و جاده اهواز، خرمشهر را میسر می‌سازد. نزدیکی‌های عصر بود که اعلام شد دشمن بعثی در منطقه پاسگاه زید پاتک شدیدی زده است و باید نیروهای جدیدی جهت استحکام خط پدافندی به نیروهای خط که در حال دفع پاتک دشمن هستند، ملحق شوند. گردان ما چون از آمادگی خوبی برخوردار بود، جهت انجام این مأموریت انتخاب شد و همگی به سرعت تجهیز و سوار اتوبوس‌ها عازم منطقه مورد نظر شدیم. در بین راه شهید سید باقر علمی که از طلبه‌های جوان و خوش فکر بودند شروع به سخنرانی کرده و داستان لیلی و مجنون را برایمان تعریف کردند و اینکه چگونه ظرفهای آب را مجنون می‌شکست. کنایه از این که اگر ما اینجا هستیم و می‌خواهیم جانفشانی کنیم، صرفاً اینگونه نیست، بلکه بخاطر این است که محبوب به ما نظر کرده و مارا از میان تمام بندگانش برگزیده است و ماهم باید به این لطف و کرامت الهی شاکر و سپاسگزار باشیم. حرفهای سیدباقر که تمام شد به نزدیکی منطقه رسیده بودیم و اینجا بود که ایشان جمله‌ای گفت که هنوز پژواک این جمله تاریخی مرا متأثر می‌کند: ‌بچه‌ها بدانید که اگر به فیض شهادت برسید،‌ خوش به حالتان و اگر بمانید،‌ ضرر کرده‌اید. براستی که خسران این فیض اعظم هیچگاه و با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. علی گلی‌پور منبع: کتاب ماندگاران/حسن شکیب زاده