پا توی کفش فرمانده!


در حال دریافت تصویر  ...


این عکس یادگاری، بعد از عملیات خیبر گرفته شده است. آن روز فرمانده سرافراز لشکر 17 علی ابن ابیطالب (ع)، سردار شهید مهدی زین الدین به صورت سر زده به کانکس ما در انرژی اتمی آمد تا ضمن دلجویی از همشهریان شهید رضا حسن پور که معاون ایشان در لشگر بود، سری هم به ما زده باشد. از مجموعه آدمهای عکس: انجیرانی، سید جوادی، زین الدین و زرندی، شهید شدند و قربانی، کشمرزی و اکبری جانباز، بقیه هم ای.... یادم می آید که برادر رزمنده، حسین قیماقی تعریف می کرد: یکی از روزهایی که فرمانده لشگر، مهدی زین الدین به انرژی اتمی آمده بود، بعد از شرکت در مراسم وخواندن نماز جماعت در مسجد با صفای انرژی اتمی، دیدم کفشش را پیدا نکرده و با پای برهنه از مسجد بیرون آمده و به طرف کانکس محل استقرار خود می رود. مهدی زین الدین، فرمانده دلها و دلاوران بود و خیلی ها هم دوست داشتند که پا توی کفش ایشان بکنند. ابراهیم حمیدی منبع: کتاب ماندگاران/حسن شکیب زاده