ساخت دستشویی صحرایی


در حال دریافت تصویر  ...


سال 65 بود، منطقه ی جنگی باختران در غرب کشور، شهید صادق انبارلوئی، علی رغم اینکه در جبهه به فیض جانبازی رسیده بود، آمده بود تا در عملیات بعدی هم حضور داشته باشد. معمولا بچه های گردان حضرت رسول (ص) همه روزه برای برنامه صبحگاهی به کوه می زدند و ورزش و نرمش می کردند، او به دلیل اینکه یک پای مصنوعی داشت، نمی توانست همراه ما بیاید. شهید انبارلوئی سخت کوش بود و همیشه داوطلب انجام کارهای سخت، آن روز او رفته بود در مکانی که در عکس می بینید، مشغول ساختن دستشویی صحرایی برای رزمندگان شده بود که من و رحمانی هم به کمک او رفتیم تا کار تمام شود. او همیشه کارهایی را انجام می داد که دیگران رقبتی به انجام آن نداشتند و یا آنقدر سخت و طاقت فرسا بود که کسی به سراغش نمی رفت، اعتراض هم که می کردیم می گفت: عیب ندارد، خلاصه کار را باید از زمین برداشت و من خودم دوست دارم که این کارها را انجام دهم، تا بچه ها راحت باشند. علی قلی پور منبع: کتاب ماندگاران/حسن شکیب زاده