سه همکلاسی مهربان


در حال دریافت تصویر  ...


سال 1364 بود و بچه ها، همه برای اعزام آماده بودند، عملیات والفجر 8 در پی بود و عاشقان حرم امام حسین (ع) سر از پا نمی شناختند. علیرضا جوادی، امیر جوادی و ابراهیم نوری زاده، هم کلاسی های مهربانی بودند که همیشه با هم و در کنار هم بودند. آن روز ما از سپاه قزوین اعزام شدیم به لشگر عاشورا، عملیات والفجر 8 آغاز شد و ابراهیم و امیر هر دو با کلاس درس و بحث وداع کردند. علیرضا هم که توان فراق را نداشت، در عملیات مظلومانه کربلای 4 عروج کرد، درست زمانی که من نیز به اسارت دشمن درآمدم و سال ها در انتظار دیدار ایران سرافراز بودم. آنها عاشقان عروجی بودند که با 3 بال مشترک پر کشیدند تا جاودانه تاریخ بمانند. رضا نظر نژاد منبع: کتاب ماندگاران/حسن شکیب زاده