سه شهید در آغوش یک شهید


در حال دریافت تصویر  ...


آن ها برای رفتن بی طاقت و هم پیمان شده بودند که باید بروند و هرکه زودتر رفت، فراخوان دیگران باشد و همینطور هم شد. شهیدان: رحمن عبادی، حسین فلاح، علی میرزاترابی و شاپور عبدی در سال 1365 و با آغاز عملیات کربلای 4 تصمیمشان نهایی شد و همان سال هم چهار نفری میهمان خدا بر سر سفره ی آقایشان، امام حسین(ع) شدند. منبع: کتاب ماندگاران/حسن شکیب زاده