چهره شهدای قزوینى ممتاز است


در حال دریافت تصویر  ...


همه کشور شهداى بزرگى تقدیم کردند؛ اما چهره شهدا و برجستگان و ایثارگران قزوینى ممتاز است؛ مثل شهید «رجایى». در انقلاب، ما مثل شهید رجایى کم داریم. در میان رزمندگان - چه ارتش و چه سپاه - شهید «بابایى» یک انسان بزرگ و یک چهره ماندگار و فراموش‏نشدنى است. در میان آزادگان، معلّم معنوى آنها، مرحوم «ابوترابى» هم از این نمونه ‏هاست. من این سه چهره برجسته را از نزدیک مى‏شناختم؛ با خصوصیاتشان آشنا بودم و مى‏دانم اینها چقدر ممتاز بودند؛ اینها شهداى قزوینند. شهر قزوین دو هزار و استان قزوین نزدیک سه هزار شهید دارد، اینها افتخارات مردم قزوین است. درباره مردم قزوین، از قرنها پیش کسانى گفته‏اند: اینها مردمى هستند دیندار، بلندهمّت، با مناعت، سخاوتمند و قانع. *بیانات رهبر معظم انقلاب در اجتماع بزرگ مردم قزوین. 25/9/1382 منبع: کتاب ماندگاران/حسن شکیب زاده