اعزام از روستاهای تاکستان به جبهه


در حال دریافت تصویر  ...


تاکستان – خبرنگار اطلاعات: سومین کاروان نیروهای مردمی تاکستان مرکب از اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاههای تابعه شال، اسفرورین، نرجه، نهاوند و ضیاءآباد در میان بدرقه گرم مردم حزب اللهی و همیشه در صحنه تاکستان عازم میادین نبرد شدند.