اطلاعیه جهاد سازندگی قزوین


در حال دریافت تصویر  ...


به اطلاع امت حزب الله می رساند گردان سنگر سازان بی سنگر، نیاز به نیروی فنی و تخصصی جهت تکمیل و سازماندهی گردانهای انصار دارد. راهیان کربلا می توانند به ستاد پشتیبانی و مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی واقع در میدان امام خمینی مراجعه و ثبت نام نمایند.