اعزام به جبهه از قزوین و تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...


کاروان راهیان کربلای قزوین، عصر روز چهارشنبه گذشته در میان بدرقه پرشور مردم همیشه در صحنه این شهرستان رهسپار جبهه های جنگ تحمیلی شد. به گزارش واحد مرکزی خبر اعضای این کاروان که متشکل از نیروهای رزمی اعزام مجدد، فنی تخصصی، آموزشی و پاسداران افتخاری به همراه اولین گروهان تبلیغاتی و یک گروهان از نیروهای مجاهدین عراقی تحت پوشش بسیج بود در حالیکه در خیابانهای اصلی شهر رژه می رفتند با شعارهای کوبنده جنگ جنگ تا پیروزی و مرگ بر آمریکا عزم و اراده خود را در مبارزه تا پیروزی نهایی به نمایش گذاشته و عازم میدانهای نبرد با خصم زبون شدند. در مراسم بدرقه این کاروان حجت الاسلام باریک بین نماینده امام و امام جمعه قزوین، جمعی از مسئولین و خانواده های عزیزان رزمنده حضور داشتند. همزمان با عزیمت ششمین کاروان راهیان کربلا از قزوین، کاروان ششم راهیان کربلا از تاکستان نیز با استعداد یک گردان از نیروهای داوطلب مردمی، رزمی اعزام مجدد و آموزشی عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل شد. به گزارش واحد مرکزی خبر از قزوین در مراسم عزیمت این کاروان که از سوی مردم مومن و متعهد تاکستان به گرمی بدرقه می شد، نیروهای رزمنده با فریاد رسای مرگ بر آمریکا و جنگ جنگ تا پیروزی، آمادگی خود را برای کسب پیروزی نهایی در جبهه های جنگ اعلام داشتند.