به جرم قیام علیه حکومت اسلامی، 17 نفر در شیراز، رشت، سمیرم و قزوین تیرباران شدند


در حال دریافت تصویر  ...


روابط عمومی دادستانی کل اعلام کرد هفده نفر در شهرهای شیراز، رشت، سمیرم وقزوین به جرم قیام علیه حکومت اسلامی مفسد فی الارض و یاغی شناخته شده و محکوم به اعدام گردیدند که حکم اعدام در مورد آنها به اجرا درآمد . متن اطلاعیه چنین است: بسمه تعالی – به حکم دادگاه های انقلاب اسلامی شیراز، قزوین، رشت و سمیرم، هفده نفر از عوامل سرسپرده و هواداران فعال گروهکهای تروریستی مفسد فی الارض، محارب با خدا و یاغی شناخته شده، به اعدام محکوم گردیدند. اسامی معدومین بدین شرح میباشد. در قزوین پنج نفر به نام های حسن منزوی فرزند محمد با نامهای مستعار فرخ و فرهاد اهل زنجان، مجید قلمچی فرزند محمد نام مستعار صفر اهل زنجان، مجتبی هاشمیان فرزند حجت نام مستعار کریم اهل قزوین، تقی عظیمی فرزند غلامرضا نام مستعار قاسم اهل قزوین، " رامین " حمیدرضا قنبری، فرزند منصور اهل سیاهکل، اجرای حکم در 3/9/60 به مرحله اجرا درآمد.