کشف سلاح و مهمات در آوج قزوین


در حال دریافت تصویر  ...


قزوین – روابط عمومی کمیته مرکزی انقلاب اسلامی قزوین اعلام کرد: پاسداران کمیته آبگرم از توابع آوج موفق شدند طی دو ماه گذشته 43 قبضه انواع سلاحهای مختلف اعم از یوزی، کلت، تفنگ ژ-3 و ام –یک و بیش از 1500 تیر فشنگ کشف و به کمیته مرکزی قزوین تحویل دهند.