در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اعظم اسدی
نام پدر علی کرم
نام مادر ماه جبین
محل شهادت تهران ـ خ خیام

محل تولد بوئین زهرا - عبداله مسعود تاریخ تولد ۱۳۳۱/۰۶/۱۴
محل شهادت تهران ـ خ خیام تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۰۶/۱۵
استان محل شهادت تهران شهر محل شهادت تهران
وضعیت تاهل متاهل درجه نظامی
تعداد پسر ۴ تعداد دختر ۰
تحصیلات سوم راهنمائی رشته -
عملیات ترور توسط منافقین سال تفحص
محل کار بنیاد تحت پوشش
مزار شهید تهران - تهران


در صورت داشتن تصاویر یا اطلاعات بیشتری از شهید می توانید آنها را در اختیار ما قرار دهید تا در سایت قرار گیرد

   
عنوان         فایل   
متن
تصاویر