در حال دریافت تصویر  ...
نام محرم منفرد
نام پدر قاسم علی
نام مادر یمن خانم
محل شهادت سقز

محل تولد تهران تاریخ تولد ۱۳۳۹/۱۱/۲۵
محل شهادت سقز تاریخ شهادت ۱۳۶۶/۱۲/۱۶
استان محل شهادت کردستان شهر محل شهادت سقز
وضعیت تاهل متاهل درجه نظامی
تعداد پسر ۱ تعداد دختر ۲
تحصیلات خواندن ونوشتن رشته -
عملیات سال تفحص
محل کار بنیاد تحت پوشش
مزار شهید زنجان - خدابنده


در صورت داشتن تصاویر یا اطلاعات بیشتری از شهید می توانید آنها را در اختیار ما قرار دهید تا در سایت قرار گیرد

   
عنوان         فایل   
متن
تصاویر
اسناد