در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد عظیمیان
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام گرز علی شهبازی
محل تولد خدابنده - بهن


در حال دریافت تصویر  ...
نام همایون علی عباسی
محل تولد زنجان


در حال دریافت تصویر  ...
نام مروت احمدی
محل تولد قزوین - ده چاله


در حال دریافت تصویر  ...
نام فرزند علی مسکین
محل تولد ساوه - حاجی آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی اکبری
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام صفت الله ابراهیمی
محل تولد قزوین - چوبیندر


در حال دریافت تصویر  ...
نام محرم رضایی شالی
محل تولد بوئین زهرا - شال


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد میرزایی
محل تولد بوئین زهرا - شهید آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام رحیم قاسمی
محل شهادت بانه ـ بردرش


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اعلا اسکندری نژاد
محل شهادت سردشت


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید جعفر موسوی
محل شهادت نصرت آباد زاهدان


در حال دریافت تصویر  ...
نام کرم علی شعبانی
محل شهادت سردشت


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد حسین کلپی شالی
محل شهادت سردشت


در حال دریافت تصویر  ...
نام سیفعلی میرمحمدی
محل شهادت سردشت


در حال دریافت تصویر  ...
نام محسن زرگر
محل شهادت سردشت


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین آجورلو
محل شهادت


در حال دریافت تصویر  ...
نام جمشید گلی پورمامودان
محل شهادت سردشت


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد صادق زرآبادی پور
محل شهادت سردشتیک خاطره شهید  قدرت الله زرآبادی پور


خوش به سعادتش!

خواهر شهید: یک شب بی خواب شده بودم، ساعت از نیمه شب گذشته بود. صدای خفیفی به گوشم رسید که تا به حال نشنیده بودم، حساس شدم، به دنبال صدا رفتم، دیدم قدرت الله چراغ نفتی کوچکی را روشن کرده و در زیر شعله ی کم آن مشغول خواندن قرآن و پس از آن نماز شب و دعا و غیره است. این ماجرا تا سپیده دم صبح ادامه داشت و او پس از اقامه نماز صبح، لباسهایش را پوشیده و به سر کار رفت و این ماجرا تقریباً هر شب ادامه داشت و من با شنیدن صدای قرآن، دعا و نماز برادرم آرامش خاصی می گرفتم. مدتی از این جریان گذشت تا اینکه یک روز بحث بر سر نماز بود و ایشان داشت در خصوص نماز صحبت می کرد که من نام یکی از بستگان را بردم و گفتم: راستی شنیده ام فلانی نماز شب اش ترک نمی شود. و او بلافاصله گفت: خوش به حالش و خوش به سعادتش، ما که سعادت نداریم! و من دیگر هیچ نگفتم.