در حال دریافت تصویر  ...
نام محسن ایرانی
محل تولد قزوین - گاویک(شهید آباد)


در حال دریافت تصویر  ...
نام مختار زارع نودهی
محل تولد قزوین - کش رود


در حال دریافت تصویر  ...
نام احمد زندی پور
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام براتعلی نصیری
محل تولد قزوین - حسین آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود علی بخشی
محل تولد تاکستان - دولت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام نجی الله نعمتی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی سلیمانی ها
محل شهادت جاده باختران


در حال دریافت تصویر  ...
نام عصمت شکوهی
محل شهادت منطقه 120 سوریه


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام حسین نوروزی فهیم
محل شهادت جزیره مجنون


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی صحت فکراد
محل شهادت حاج عمران


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اکبر بکلری
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی زال بیگی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام رضا علی نوری
محل شهادت دشت عباس


در حال دریافت تصویر  ...
نام منوچهر رحمانی
محل شهادت ابوقریب


در حال دریافت تصویر  ...
نام رمضان خالقی
محل شهادت کربلایک خاطره شهید  ولی الله ورسته


سومین اعزام، آخرین اعزام!

(امید ورسته) فرزند شهید: شبی قبل از اینکه مرخصی پدرم تمام شود و برای سومین بار به جبهه اعزام شود، زیر کُرسی نشسته بودیم که به من گفت: پسرم از تو می خواهم وقتی من شهید شدم برایم گریه نکنی و در سر مزارم شیرینی بین مردم پخش کنی. من از حرف پدر خنده ام گرفت و گفتم: این حرفها چیست؟ و او اصرار کرد که حتماً این کار را انجام دهم که من برای یک لحظه دلم ریخت و از حرفهایش متوجه شدم که ایشان از ته دل می گوید و می خواهد که این کار را برایش حتماً انجام بدهم. آن روزها ما در حال ساختن خانه بودیم، وقتی از پدر پرسیدم، آیا خانه قشنگ شده است یا نه، گفت: خدا نصیب خودتان بکند، خیلی خوب شده است. ایشان آن روزها طوری حرف می زد که برای ما یقین شده بود که سومین اعزام، آخرین اعزام او به جبهه هاست که همینطور هم شد.