در حال دریافت تصویر  ...
نام اصغر جانی
محل تولد قزوین - شترک ماخورین


در حال دریافت تصویر  ...
نام نورالله رزاقی بایه
محل تولد آبیک - خرم پشته


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل سقری ساز
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید رضا قاسم نژادکارسیدانی
محل تولد لاهیجان - کار سیدان


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل نظری
محل تولد بوئین زهرا - صدرآباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اکبر آجورلو
محل تولد آوج - کلنجین


در حال دریافت تصویر  ...
نام یدالله نظری
محل تولد تاکستان - قلعه عبدالله خان


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رضا محمدی زیارانی
محل تولد آبیک - زیاران


در حال دریافت تصویر  ...
نام ابوالفضل سعیدی
محل تولد تاکستان - ضیاء آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اصغر رجبی نیا
محل شهادت بانه


در حال دریافت تصویر  ...
نام اقتدار تاریوردی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام مصطفی حکمیان
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن محمودی
محل شهادت دزفولیک خاطره شهید  حیدر قلی رضایی


پخش آش پشت پا، همزمان با شهادت!

مادر شهید: شب قبل از اعزام به جبهه، وسایلی را که در خانه داشت جمع آوری کرد و همه را گوشه ای گذاشت و صبح آن عازم جبهه ها شد. قبل از اعزام به خیلی از فامیل و دوستانش گفته بود که من شهید می شوم. ۱۰ روز بود که از رفتنش به جبهه گذشته بود، فامیل جمع شدند تا برای سلامتی او آش پشت پا بپذیم و پخش کنیم. در حال پخش کردن آش بودیم که خبر آوردند، حیدر قلی پسرم زخمی شده است، آش از دستم افتاد و در دلم غوغایی به پاشد، آن روز هر طور که بود آش ها پخش شد، در حالی که حیدر قلی همان روز شهید شده بود و به ما نمی خواستند بگویند.