کهن سال ترین دلاور


در حال دریافت تصویر  ...


آقای رودباری و پسرش اگثرا توی جبهه ها در کنار هم بودند. رودباری پدر، کهن سالترین شهید استان قزوین است، این دو در عملیات نعل اسبی فاو بودند که عملیات مهم و سختی بود. چرا که این منطقه برای عراقی ها خیلی اهمیت داشت و می دانستند که اگر ایران آن را بگیرد بچه ها می روند برای طلائیه و کار عراق تمام خواهد شد، اما متاسفانه عملیات لو رفته بود و برای همین هم عراق تمام قوا و مهماتش را آورده و منطقه و بچه ها را محاصره کرده بود. این منطقه به شکل نعل اسبی بود و ما بایستی در عملیاتی که در پیش بود این خط را صاف می کردیم. شبی که عملیات شد پسر آقای رودباری شهید و پیکر مطهرش برای تشییع به قزوین منتقل شد. فرمانده ما که از موضوع با خبر شد به پدر شهید رودباری اجازه داد که برای تشییع فرزندش به مرخصی برود، اما او می گفت: من احساس می کنم قرار است در این عملیات مزدم را بگیرم، لذا اصلا دوست نداشت به مرخصی برود، اما با اصرار زیاد فرمانده و در حالی که نسبت به رفتنش کاملا بی میل بود، قبول کرد و مسافر قطار شد، اما هنوز قطار چند کیلومتری بیشتر به جلو نرفته بود که هواپیماهای عراقی به قصد انهدام قطار، آن را بمباران کرده و رودباری پدر، تنها مسافری بود که توی قطار به شهادت رسید و پیکر مطهرش را همراه فرزندش تشییع کردند. ابراهیم چیت ساز