ارسال کمکهای مردمی روستاهای تاکستان به جبهه ها


در حال دریافت تصویر  ...


تاکستان – خبرنگار کیهان: جهاد سازندگی تاکستان طی انتشار اعلامیه ای کمکهای اهالی روستای این شهر جهت کمک به دلیر مردان جبهه های توحید را اعلام کرد، براساس این اطلاعیه ساکنین روستاهای ضیاءآباد، قره قورتان، ولازجرد و جرندق با تحویل 126 عدد بلوز دست بافت پشمی، 3 عدد شلوار، 155 عدد شال گردن، 21 جفت دستکش، 80 جفت جوراب و 200 عدد کلاه به ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی تاکستان حمایت و پشتیبانی خود را از رزمندگان اعلام داشتند.