تشییع یک شهید در تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...


تاکستان – خبرنگار اطلاعات: پیکر پاک پاسدار شهید محرم رحمانی در میان غم و اندوه مردم شهید پرور تاکستان با شعارهای کوبنده به طرف گلزار شهدا تشییع گردید. در این روز کلیه اقشار مردم تاکستان و ارگانها و ادارات با استقبال بی سابقه خود پیکر مطهر این شهید را تشییع کردند.