اربعین شهیدی از تاکستان


در حال دریافت تصویر  ...


تاکستان – خبرنگار کیهان: اربعین شهید علی اکبر طاهرخانی معلم متعهد و متدین تاکستان با شکوهی خاص در مسجد صباغان برگزار شد، سخنران این مجلس برادر حیدری مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان بود که در مورد فجایع اخیر صهیونیستها در قتل عام مردم مسلمان لبنان سخنرانی ایراد کرد.