10 نفر از اعضا و هواداران گروهکهای محارب اعدام شدند


در حال دریافت تصویر  ...


به حکم دادگاه های انقلاب 5 شهر: 10 نفر از اعضا و هواداران گروهکهای محارب اعدام شدند بر اساس احکام دادگاه های انقلاب اسلامی قزوین، بوشهر، رشت، نوشهر و بهبهان، ده نفر از اعضاء و عناصر فعال گروهک های وابسته و محارب منافقین، پیکار و چریکهای فدائی اقلیت، در روزهای ششم تا یازدهم ماه جاری اعدام شدند. متن اطلاعیه دادستانی کل انقلاب بدین شرح منتشر شد: به حکم دادگاه های انقلاب اسلامی قزوین، بوشهر، رشت، نوشهر و بهبهان ده نفر از اعضاء و عناصر فعال گروهکهای وابسته و محارب منافقین، پیکار و چریکهای فدائی اقلیت با اتهامات مسلم و محرز، مفسدفی الارض و محارب و یاغی شناخته شده و احکام صادره در روزهای ششم تا یازدهم ماه جاری به اجرا گذاشته میشود. جرائم معدومین عبارتند از: قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، شرکت در درگیریهای مسلحانه خیابانی، شرکت و فعالیت در خانه های تیمی نگهداری اسلحه و پرتاب کوکتل مولوتف به منازل افراد حزب اللهی، داشتن مسئولیت های مختلف سازمانی، کشف مدارک شناسائی افراد بسیاری جهت ترور، همکاری با تروریستها، عضویت در شاخه های نظامی، کشف سه راهی و باروت و کوکتل مولوتف، به انحراف کشاندن جوانان، سرقت اتومبیل و موتورسیکلت برای عملیات شناسائی و ترور، در ضمن اعدام شدگان در قزوین در ترور شهید قدرت الله چگینی شرکت داشتند. روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی