4 ضد انقلاب در قزوین اعدام شدند


در حال دریافت تصویر  ...


به اتهام شرکت در درگیریهای مسلحانه و ضرب و جرح مردم 4 ضد انقلاب در قزوین اعدام شدند سید خندان – خبرنگار کیهان: از سوی روابط عمومی دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعدام 4 نفر از اعضای گروهکها در شهر قزوین که بر اساس حکم دادگاه اطلاعیه ای به این شرح صادر شد. بسم الله الجبار المنتقم – براساس رأی دادگاه انقلاب اسلامی قزوین در تاریخ 27/5/60 چهار نفر از اعضای گروهکهای پیکار و منافقین که سلاح خویش را به طرف قلب امت محروم ما نشانه رفته و بازوی مسلح امپریالیزم آمریکا و صدام جنایتکار در داخل خاک میهن اسلامی شده بودند، به کیفر الهی خویش رسیدند. اسامی و اتهامات این خائنین به قرآن و اسلام بشرح زیر می باشد: 1- علی خواجه وند معروف به بهرام عضو گروهک پیکار متهم به تشکیل خانه تیمی و جمع آوری اطلاعات مربوط به سپاه و چاپ و تکثیر نشریه پیکار و عضوگیری2- سعید حجازیان3- امیرحسین شاملوجانی4- محمد اسماعیلی معروف به دائی قاسم از اعضای منافقین خلق که متهم به شرکت و رهبری در درگیریها و تظاهرات غیرقانونی و ایراد ضرب و جرح و حمله به بیش از 50 نفر از مردم بی دفاع مسلمان و جمع آوری و اخذ وجوه از افراد به نفع سازمان و تشکیل خانه های تیمی و ابلاغ تصمیمات مرکز به افراد دیگر در رابطه با براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، حکم صادره در مورد 4 نفر فوق الذکر در شهر قزوین به مرحله اجرا درآمد.