تجدید بیعت خواهران حزب الله با امام امت


در حال دریافت تصویر  ...


به دنبال قبول قطعنامه 598 توسط امام عزیز و زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی توسط صدام جنایتکار و حمله وحشیانه بعثیان به خاک پاک کشورمان و مقاومت بی نظیر رزمندگان دلیر در عرصه های نبرد و راندن متجاوزان از میهن اسلامی، خواهران بسیج قزوین و عده ای از خواهران روستاهای مختلف و سایر خواهران حزب الله بار دیگر میثاق خود را با امام امت و شهدا تجدید نمودند و به همین جهت روز پنج شنبه گذشته مراسمی جهت تجدید عهد و پیمان با امام در ستاد مرکزی سپاه پاسداران بر پا شد. در این مراسم باشکوه، فرماندار محترم قزوین و حجت الاسلام محمدی حضور داشتند و در رابطه با جنگ و کمک نیروهای مردمی هر یک جداگانه سخنان مبسوطی ایراد کردند. حجت الاسلام محمدی، خواهران را به صبر و شکیبایی در این برهه از زمان دعوت کرد و خواهران حاضر در مراسم با شعارهای کوبنده آمادگی خود را جهت پشتیبانی از رزمندگان اسلام و حتی حضور در میادین نبرد اعلام نمودند. در خاتمه تمام خواهران با در دست داشتن تمثال امام و پلاکاردهای مختلف و با شعارهای کوبنده از محل ستاد به طرف میدان آزادی راهپیمائی کردند و در آنجا توسط یکی از مادران شهید قطعنامه ای به عنوان پشتیبانی از رزمندگان اسلام خوانده شد و حاضرین با گفتن تکبیر یک بار دیگر آمادگی خود را تا پیروزی نهایی اعلام کردند.