باکشف 3 خانه تیمی در قزوین 9 نفر دستگیر شدند


در حال دریافت تصویر  ...


قزوین – واحد مرکزی خبر: با همکاری مردم و سپاه قزوین سه خانه تیمی گروهها با یک اسلحه، تعدادی فشنگ، مقداری مواد آتش زا، چند کارتن عکس و کتاب کشف و 9 نفر دستگیر شدند. طی دو روز گذشته با همکاری مردم و جدیت پاسداران کمیته مرکزی قزوین 3 خانه تیمی متعلق به گروهکهای منافق و چریکهای فدائی اقلیت در مناطق مختلف قزوین کشف و در این رابطه 9 نفر دستگیر و یک قبضه اسلحه ژ-3 با 19 تیر فشنگ، یک عدد بمب دست ساز، یک لابراتوار کامل عکاسی و ظهور فیلم، تعدادی کوکتل مولوتف، تعدادی وسائل آتش زا از قبیل گلیسرین و پرمنگنات، تعدادی سه راهی، چند کارتن کتابهای کمونیستی، عکسهایی از بنی صدر و لنین و اسنادی در رابطه با کارخانجات شهر صنعتی البرز بدست آمد.