به حکم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین: عامل ترور شهید حصاری و چگینی تیرباران شد


در حال دریافت تصویر  ...


تهران – خبرگزاری جمهوری اسلامی – روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی اعلام کرد که: به حکم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین – عامل ترور شهید حصاری و چگینی به اعدام محکوم شد و حکم صادره سحرگاه دیروز به مرحله اجرا درآمد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: ابراهیم نادمی فرزند فتح الله معروف به منوچهر اهل گرگان به جرم قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، عضویت در شاخه نظامی منافقین، تیراندازی به سوی افراد بسیج و مجروح کردن آنها و عامل ترور شهید حصاری و چگینی به حکم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین، محارب و مفسد فی الارض شناخته شد و به اعدام محکوم گردید، حکم صادره سحرگاه روز 20/11/60 به مرحله اجرا درآمد.